Gädda/Pike/Hechte

När ni får fångster i Svartån av Asp, färna och ål är jag intresserad av att få uppgifter om datum, art, storlek och en bild, namn på fiskaren. Även andra storfiskregistrerade arter är av intrese. Gädda och abborre är alltid intressant.De bilder jag får in kommer att publiceras i bildgalleriet. e-post anders.r@ostanbackfiske.com Plats Svartån

Det är för att komplettera den fiskevårdsplan som är färdig.Tack för Er medverkan